Palorullaverho EI45 EI60 EW120

Tekniset tiedot: EI45_EI60_EW120